Monthly Archives: Şubat 2015

ÖZGECAN’IN KATLİNİN ARDINDAN YAŞANILANLAR, MEDENİ KANUN’UN YILDÖNÜNÜMÜNDE KADIN-ERKEK EŞİT(SİZ)LİĞİ VE MERSİN BAROSU AÇIKLAMASI…

ÖZGECAN’IN KATLİNİN ARDINDAN YAŞANILANLAR, MEDENİ KANUN’UN YILDÖNÜNÜMÜNDE KADIN-ERKEK EŞİT(SİZ)LİĞİ VE MERSİN BAROSU AÇIKLAMASI… Katiller her toplumda vardır ve belki de en eğitimli toplumda bile olmaya devam edecektir. Bununla beraber bizimki gibi Doğu toplumlarında az gelişmişlik, eğitim sorunu, kadın-erkek eşitsizliği nedenleriyle kadın cinayetleri ayrı bir tasnifi hak edecek ağırlıktadır. Şiddet olayları sadece kadınlara karşı değil çocuklara… Read More »

TBB’NİN ÇIKARMA KARARI ALDIĞI TİP SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ’NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nca; bir avukat yanında, avukatlık ortaklığında veya avukatlık bürosunda ücret karşılığı çalışan avukatlar ile işveren avukatların uymaları gereken kuralları belirlemek üzere hazırlanan Yönerge’nin 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra işveren avukatlarca yapılan iptal başvuruları üzerine Danıştay 8. Dairesi tarafından Yönerge’nin yürütmesi 9 Temmuz 2014 tarihinde durdurulmuştu. Yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde,… Read More »

AVUKATLARIN SENDİKALAŞMASI ve AVUKATLAR SENDİKASI PRATİĞİ

AVUKATLARIN SENDİKALAŞMASI ve AVUKATLAR SENDİKASI PRATİĞİ Türkiye’nin ilk avukat sendikası olan AVUKATLAR SENDİKASI (AV-SEN kısaltmasıyla), 26 Kasım 2014’te İstanbul merkezli olarak kurulmuştur. Kurucu başkanlığını, bu satırların yazarı yapmaktadır. Avukatların Sendikalaşmasının Hukuki Dayanakları Bildiğiniz gibi Anayasamızın 51. maddesine göre çalışanlar önceden izin almaksızın sendika kurabilirler, sendikalara üye olabilirler. Sendikalaşma, temel hak ve özgürlüklerdendir. Dünyada, Fransa gibi… Read More »