Monthly Archives: Ağustos 2015

KADI HUKUKU DEĞİL CUMHURİYET HUKUKU UYGULANSIN; MURAT ARSLAN GÖREVİNE İADE EDİLSİN!

Osmanlı Devleti’nin yargı sisteminde kadıların asli görevi, ahali arasındaki anlaşmazlıkları çözmekle beraber, kadılar sultanın emrettiği her hususta hüküm vermekle yetkili kılındıklarından idarî, malî, askerî, beledî gibi işlerle de meşgul olmaktaydılar; böylelikle Osmanlı Devleti’nde yargı ve yürütme işleri birlikte yan yana yürütülmüştür. Kadılar, diğer tüm padişah kulları gibi “Emret Padişahımız” deyip ona biatlarını dile getirir, önünde… Read More »