Monthly Archives: Şubat 2016

SÖZÜN BİTTİĞİ YER

  Anayasa Madde 6: “Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”  Buradaki yetkili organlar halen yasama, yürütme ve yargıdır. Anayasa Madde 9: “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.”… Read More »