GENEL KURUL İLANI

Avukatlar Sendikası’nın ilk genel kurulu, 10 Mayıs 2015 Pazar günü saat 13:00-18:00 arasında, İzzetpaşa Mahallesi, Ayazma Yolu Sokak, No:5 Kat:5 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantının gündemi; açılış konuşması ve divan kurulu seçiminin ardından zorunlu organlara (yönetim kurulu 7 üye+7 yedek üye; disiplin kurulu 3 üye+3 yedek üye; denetleme kurulu 3 üye+3 yedek üye) seçilecek üyelerin seçiminin yapılması, tüzük değişikliği önerilerinin (aidat, Sendika merkezi, işveren avukatların üyeliği mevzusu gibi önerilerin ve toplantıda getirilecek diğer önerilerin) tartışılarak karara bağlanması, ardından öneri dilek ve temennilerle kapanış yapılması şeklindedir.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 24 Mayıs 2015 Pazar günü saat 13:00-18:00 arasında, aynı adreste yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.