KADI HUKUKU DEĞİL CUMHURİYET HUKUKU UYGULANSIN; MURAT ARSLAN GÖREVİNE İADE EDİLSİN!

By | 12 Ağustos 2015

Osmanlı Devleti’nin yargı sisteminde kadıların asli görevi, ahali arasındaki anlaşmazlıkları çözmekle beraber, kadılar sultanın emrettiği her hususta hüküm vermekle yetkili kılındıklarından idarî, malî, askerî, beledî gibi işlerle de meşgul olmaktaydılar; böylelikle Osmanlı Devleti’nde yargı ve yürütme işleri birlikte yan yana yürütülmüştür. Kadılar, diğer tüm padişah kulları gibi “Emret Padişahımız” deyip ona biatlarını dile getirir, önünde cübbelerinin önünü kapatırlardı…

“Kul”un eşit-özgür yurttaş olduğu Modern Türkiye Cumhuriyeti’nde ise, halen yürürlükte olan Anayasa’ya göre, devletin sac ayakları olan yasama-yürütme-yargı üçlüsü birbirinden ayrıdır. Vatandaşı özgürleşen devletin yargısı da özgürleşmiştir; bağımsızdır.

Ne yazık ki bu dönüşümün yalnızca kağıt üzerinde yaşandığı ülkemizde, içselleştirilememiş olan aydınlanma değerleriyle birlikte yargı bağımsızlığı da, muktedirlerin asla istemedikleri en büyük değerdir. Muktedirlerin nefret ettikleri diğer bir aydınlanma değeri de ifade özgürlüğüdür.

İşte bu iki değere inanmış onurlu yargıç, YARSAV Başkanı Murat Arslan, Anayasa Mahkemesi’ndeki raportörlük görevinden, gerekçesiz ve hukuksuz şekilde, şeklen de tartışılmaya değer tek kişi tasarrufuyla, insan haklarını savunma görevini yürüten Mahkeme’nin Başkanı tarafından görevden alınmıştır. Yapılanın yargı bağımsızlığına, örgütlenme özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne, dolayısıyla insan haklarına bir saldırı olduğunun bilinciyle haykırıyoruz: Yargıda örgütlenme engellenemez!

Adalet Bakanlığı’nın kurdurduğu başka bir yargıç-savcı derneğine üye olma koşullarından birisinin YARSAV üyeliğinden istifa olması, süreci en iyi özetleyen olgudur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız-özgür yargıçları, Cumhuriyet savcıları ve bağımsız savunma susmayacak, cübbelerini iliklemeyecek, yargı bağımsızlığı için savaşacaktır.

Yargı bağımsızlığına sayısız kez düşen gölgenin son örneğinin bir nebze telafisi için Murat Arslan derhal görevine iade edilmelidir.

AVUKATLAR SENDİKASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir